SHARE
ΚΡΑΤΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Η Εταιρία δεσμεύεται για την:
• Συνεχή βελτίωση της στρατηγικής της Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
• Ενθάρρυνση των συνεργατών μας να εφαρμόζουν τα πρότυπα της εταιρίας
• Εφαρμογή της στρατηγικής ΕΚΕ
• Συμμόρφωση με όλη τη σχετική νομοθεσία

ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η πολιτική μας είναι να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες κατά τρόπο που να εξασφαλίζει:
• δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων και των πελατών
• τη διαφάνεια των πολιτικών και των επιχειρηματικών πρακτικών μας
• υψηλά πρότυπα σε όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον
• ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές σε όλες τις ενέργειές μας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
• Υποστηρίζουμε και σεβόμαστε την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Οι προμηθευτές ενθαρρύνονται ενεργά να τηρούν τους διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες
• Η επιρροή μας στην τοπική και την ευρύτερη κοινότητα είναι κατανοητή και καλλιεργείται
•  Ενθαρρύνουμε τον διάλογο με την τοπική κοινωνία προς αμοιβαίο όφελος

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Η Grecotel έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους και στους αιτούντες εργασία. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι σε καμία θέση εργασίας δεν γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, χρώματος, θρησκείας, πεποιθήσεων ή εθνικότητας.
Επιπλέον, δεσμεύεται για την ίση μεταχείριση εργαζομένων και αιτούντων εργασίας με ειδικές ανάγκες, εκτός αν το καθεστώς αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί. Η Grecotel θα λάβει επίσης όλα τα πρακτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ομαλή ένταξη των εργαζομένων με αναπηρία στην ομάδα εργασίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με αυτή την πολιτική και για τη διασφάλιση ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς που απαιτούνται από την εταιρεία εφαρμόζονται μέσω:
• της ίσης αντιμετώπισης των άλλων και την αποφυγή κάθε μορφής άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, θυματοποίησης ή παρενόχλησης,
• της ενημέρωσης των Προϊσταμένων για οποιαδήποτε υποψία παραβίασης αυτής της πολιτικής και
• της συνεργασίας για την προώθηση ενός αρμονικού περιβάλλοντος εργασίας απαλλαγμένο από διακρίσεις, την παρενόχληση και τον εκφοβισμό.

Η Grecotel αντιμετωπίζει κάθε μορφή διάκρισης, θυματοποίησης και παρενόχλησης ως ένα σοβαρό θέμα. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική θα υπόκειται στην πειθαρχική διαδικασία της Εταιρείας. Όλες οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής θα πρέπει να θεωρηθούν ως σοβαρό πειθαρχικό θέμα και, αν έχει υπάρξει θυματοποίηση εκ προθέσεως ή διάκριση ή παρενόχληση θα θεωρούνται ως σοβαρά παραπτώματα που δυνητικά θα οδηγήσουν σε απόλυση.

Η Grecotel αναγνωρίζει ότι παρεξηγήσεις μπορεί να προκύψουν όταν άνθρωποι διαφορετικού φύλου, συμφερόντων και πολιτισμών συνεργαστούν. Κάθε εργαζόμενος ο οποίος πιστεύει ότι αντιμετωπίζεται με τρόπο που είναι αντίθετος με αυτή την πολιτική θα πρέπει να θέσει το ζήτημα στον Προϊστάμενο του. Εάν ένας εργαζόμενος αισθάνεται ότι δεν είναι σωστό να προσεγγίσει τον Προϊστάμενο, τότε μπορεί να επικοινωνήσει με τον Προσωπάρχη.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, πραγματοποιεί μια περιοδική αξιολόγηση της πολιτικής ίσων ευκαιριών και παρακολουθεί τα αποτελέσματα και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε ολόκληρη την εταιρεία.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Το κύριο μέλημα της Grecotel όλες αυτές τις δεκαετίες είναι η αδιάλειπτη επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη όλων των εργαζομένων προκειμένου να συνεισφέρουν συνολικά στο όραμα της Grecotel. Ενδεικτικές παροχές της Grecotel για το προσωπικό της είναι η τράπεζα αίματος, τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ταξίδια στο εξωτερικό, παροχή δωρεάν διαμονής προσωπικού, πρόγραμμα μπόνους, ειδικές τιμές κατά την διαμονή τους σε ξενοδοχεία της εταιρείας και η παροχή δανείων.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η Grecotel έχει δεσμευθεί να
• υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως τα δικαιώματα των παιδιών μέσω της κατάρτιση του προσωπικού και της παροχής πληροφοριών στους πελάτες
• απορρίπτει, εξαλειφθεί και καταδικάζει κάθε μορφή κακοποίησης, ιδίως σεξουαλικής φύσεως και ιδίως όταν αυτό επηρεάζει ανηλίκους.

Η Εταιρεία δεν εγκρίνει ή προωθεί την καταναγκαστική ή οποιουδήποτε είδους παιδική εργασία.

Τηρούμε αυστηρά τους νόμους της χώρας που διέπει τα πρότυπα εργασίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
[%POP_UP_GR_CY%]