SHARE
ΚΡΑΤΗΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΗ
shutterstock_426235900

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα και το Ρέθυμνο. Mέσω διαφόρων τμημάτων και περισσότερους από 100 εργαζόμενους, τα κεντρικά μας γραφεία παρέχουν τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Ομίλου και υποστηρίζουν τις ξενοδοχειακές λειτουργίες.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Το τμήμα Πωλήσεων προωθεί όλα τα ξενοδοχεία μας σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, από tour operators και ταξιδιωτικούς πράκτορες έως εταιρικούς πελάτες. Τα γραφεία πωλήσεων βρίσκονται στην Αθήνα, το Ρέθυμνο, τη Μόσχα, το Κίεβο, και τις Βρυξέλλες. Το κλειδί είναι η κερδοφόρος ανάπτυξη μέσω της σύνδεσης με τους πελάτες και της κατανόησης των αναγκών τους. Οι άνθρωποί μας συμμετέχουν δημιουργικά στο σύνολο του δικτύου πωλήσεων σε όλα τα κανάλια διανομής και δίνουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Συμμετέχουν επίσης σε ομάδες έργου από διάφορα τμήματα, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης. Μεταφέρουν σημαντικά σχόλια των πελατών στο τμήμα marketing με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Οι πωλητές μας κατέχουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης του προϊόντος, που τους καθιστά εξαιρετικά πολύτιμους συνεργάτες για τους πελάτες τους. Γι’ αυτό ψάχνουμε για ταλαντούχους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν την κατάλληλη προσωπικότητα και εμπειρία και έχουν πάθος στο να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ευχαριστημένους πελάτες.

REVENUE MANAGEMENT

Στόχος της ομάδας είναι η βελτιστοποίηση των εσόδων του Ομίλου, με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών τιμολόγησης και διαχείρισης της δυναμικότητας κλινών σε όλα τα κανάλια πωλήσεων. Η ομάδα είναι επίσης υπεύθυνη για την παραγωγή προβλέψεων πωλήσεων, ανάλυσης αγοράς, και πλήθους αναφορών και στατιστικών πωλήσεων. Επίσης, παρακολουθούν και αναπτύσσουν όλα τα συστήματα πωλήσεων, όπως αυτά των κρατήσεων, yielding και reporting.

MARKETING

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την προώθηση της Grecotel και την καταξίωσή της ως κορυφαία στην Ελλάδα στην παροχή πολυτελούς φιλοξενίας, μέσω marketing campaigns, branding, δημοσίων σχέσεων, web και direct marketing, σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία. Βοηθά στην αύξηση των εσόδων αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς, τη δύναμη του brand μας και τη βαθιά γνώση των πελατών μας. Δραστηριοποιείται στη διαφήμιση, τη διαχείριση των websites και άλλων ψηφιακών καναλιών, τις χορηγίες και εκδηλώσεις, την έρευνα αγοράς, καθώς και την εικόνα του προϊόντος. Παίρνουμε πολύ σοβαρά την εικόνα και το όνομά μας και αυτό κάνει τη Grecotel ένα συναρπαστικό μέρος για επαγγελματίες του marketing για να διαδραματίσουν ένα κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση της φήμης μας και στη διάδοση των μηνυμάτων μας. Ο Όμιλος διαρκώς λανσάρει νέες υπηρεσίες και προϊόντα και συχνά ανανεώνει τα εμπορικά του σήματα. Γι’ αυτό, η ομάδα marketing πρέπει να είναι εξαιρετικά δυναμική, δημιουργική και να αγκαλιάζει τις νέες ιδέες. Σε ένα δυναμικό, ευμετάβλητο και δημιουργικό περιβάλλον, η ομάδα δίνει καθημερινές λύσεις και στηρίζει τη στρατηγική του Ομίλου, με την ανάπτυξη και εφαρμογή απαιτητικών marketing plan.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αυτή η ομάδα είναι πίσω από το σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των νέων μας ξενοδοχείων, καθώς και των ανακαινίσεων. Σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία, εξασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων του Ομίλου και αναζητούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Οικονομικών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στη διαχείριση του κόστους και την αξιοποίηση του κεφαλαίου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στόχος του είναι να προωθεί τη στρατηγική και την ανάπτυξη του Ομίλου, σύμφωνα με τα πρότυπα και προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. Οι επαγγελματίες μας είναι σε άμεση επαφή με τις επιχειρησιακές μονάδες και βοηθούν όλα τα τμήματα στη διαχείριση και βελτιστοποίηση των πόρων τους, στην καινοτομία και στην οργανωτική ανάπτυξη. Συχνά λειτουργούν ως ειδικοί σύμβουλοι και χτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις με ανώτατα διοικητικά στελέχη. Οι επαγγελματίες του οικονομικού τμήματος εργάζονται στον οικονομικό σχεδιασμό και την ανάλυση, τις ταμειακές ροές, τον εσωτερικό έλεγχο και το treasury. Εμπλέκονται στον στρατηγικό σχεδιασμό, την ανάλυση και την παρακολούθηση όλων των οικονομικών λειτουργιών, από την ανάπτυξη προϊόντων μέχρι τις επενδυτικές αποφάσεις. Παρέχουν εξειδικευμένη γνώση, ακρίβεια και έλεγχο χρησιμοποιώντας δεξιότητες ανάλυσης, παρουσίασης και επίλυσης προβλημάτων, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητές μας και επηρεάζοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και παρακολούθηση όλων των λογιστικών λειτουργιών και την ορθή απεικόνιση όλων των συναλλαγών του Ομίλου, σε στενή συνεργασία με τα λογιστήρια των ξενοδοχείων. Σύμφωνα με τις Αρχές Λογιστικής και με την υποστήριξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, η ομάδα είναι υπεύθυνη για την παραγωγή οικονομικών καταστάσεων και την έγκαιρη και ακριβή υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων. Οι επαγγελματίες μας καλύπτουν όλες τις πτυχές των προμηθειών από τις πληρωμές μέχρι το κύκλωμα order-to-cash, με ακρίβεια και συνέπεια.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέλουμε οι υπηρεσίες που προσφέρουμε να είναι οι καλύτερες και γνωρίζουμε ότι αυτό εξαρτάται από την ποιότητα των ανθρώπων μας. Έτσι, χρειαζόμαστε ανθρώπους στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού που συμμερίζονται το όραμά μας και εξασφαλίζουν ότι ταλαντούχοι εργαζόμενοι θέλουν να έρθουν και να παραμείνουν κοντά μας. Ο σκοπός της ομάδας είναι να προσελκύει, επιλέγει, αναπτύσσει και ανταμείβει τους πιο ταλαντούχους εργαζόμενους. Διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης, talent management, succession planning και κινητικότητας του προσωπικού. Καθορίζει και επιβλέπει τις πολιτικές οι οποίες υποστηρίζουν τη διαχείριση της απόδοσης, τις αμοιβές και παροχές, την εκπαίδευση και ανάπτυξη, και την αφοσίωση των εργαζομένων. Η ομάδα συνεισφέρει στη διαχείριση αλλαγών, στη δημιουργία καινοτόμων οργανωτικών δομών, στην ισχυρή εταιρική κουλτούρα και στην εσωτερική επικοινωνία. Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του Ομίλου, δίνοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές για την αγορά εργασίας και βοηθώντας τους managers στην αναγνώριση των απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων για να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου. Συγχρόνως, λειτουργούν συνεχώς ως φίλοι, συνεργάτες, εκπαιδευτές και σύμβουλοι για κάθε εργαζόμενο.

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πάντα στο προσκήνιο των αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν στον Όμιλο, γι’ αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να τις προωθήσουν. Πρέπει να είναι ενήμεροι για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εργασιακές πρακτικές και σε άμεση επαφή με τις φιλοδοξίες των ανθρώπων μας σε θέματα όπως η εξέλιξη της καριέρας, η διαφορετικότητα και η ισορροπία δουλειάς/προσωπικής ζωής. Η εργασία μας κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και απαιτεί άτομα που καταλαβαίνουν τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, την τεχνολογία και τις λειτουργίες, και συγχρόνως είναι προνοητικοί, με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα, δίψα για γνώση και επιχειρηματικό πνεύμα. Αν μπορούν να βοηθήσουν να είναι η Grecotel ένας χώρος όπου μπορούν οι άνθρωποι να ανθίσουν, θα ανθίσει και η δική τους καριέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση, επενδύουμε στην τελευταία τεχνολογία και γι’ αυτό χρειαζόμαστε τους καλύτερους ανθρώπους. Η τεχνολογία είναι κομμάτι όλων όσων κάνουμε. Οι προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού τις επόμενες δεκαετίες είναι πολύ σημαντικές, και γι’ αυτό πρέπει συνεχώς να καινοτομούμε και να υλοποιούμε λύσεις υψηλής ποιότητας με κοστολογικά οφέλη. Παρέχουμε επίσης ανταγωνιστικές λύσεις τεχνολογίας που προσθέτουν αξία στους πελάτες μας. Κύρια αποστολή της ομάδας είναι να σχεδιάζει και να υλοποιεί τα συστήματα πληροφορικής του Ομίλου που θα εξασφαλίσουν την απόδοση και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων μας, καθώς και τη λειτουργική αρτιότητα και αποτελεσματικότητα με την εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Η ομάδα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα και τις επιχειρησιακές μονάδες, υποστηρίζοντας την καθημερινή λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, εξασφαλίζοντας αυτοματισμό, ταχύτητα και προσανατολισμό στον πελάτη.

Οι άνθρωποί μας είναι παράγοντες καινοτομίας. Είναι παθιασμένοι με την τεχνολογία και έχουν εξαιρετικές ικανότητες διαχείρισης έργων. Ο ρόλος τους ποικίλει: από διαχείριση και υλοποίηση έργων έως τεχνικές συμβουλές, αρχιτεκτονική συστημάτων και υποδομών και υποστήριξη στις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος στην καινοτομία υπηρεσιών και προϊόντων, στην επιχειρησιακή ανάλυση και στη συνεργατικότητα των τμημάτων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχουν εμπορικό πνεύμα, παράλληλα με τεχνολογικές δεξιότητες και την ικανότητα να εντοπίζουν και να υλοποιούν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα. Το προσωπικό μας συνεργάζεται στενά με κορυφαία ονόματα στο χώρο της τεχνολογίας, όπως η Microsoft και η SAP, σε έργα που ανοίγουν δρόμους στην καινοτομία και την τεχνολογία, και αντιμετωπίζει καθημερινές προκλήσεις πέρα από τις βασικές λειτουργίες ενός τμήματος τεχνολογίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

To τμήμα προμηθειών παρέχει κεντρικές υπηρεσίες προμηθειών στα ξενοδοχεία του Ομίλου. Είναι ένας τομέας στρατηγικής σημασίας, καθώς επηρεάζει άμεσα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων μας και, έτσι, την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση του Ομίλου. Η ομάδα εφοδιάζει τα ξενοδοχεία μας και υποστηρίζει το άνοιγμα νέων μονάδων και τις ανακαινίσεις υφιστάμενων. Εξασφαλίζει την ομαλή προμήθεια όλων των υλικών, του εξοπλισμού και των αναλώσιμων, από τρόφιμα, ποτά και καθαριστικά έως έπιπλα, amenities και εξοπλισμό κουζίνας. Συνεργάζεται με τα ξενοδοχεία, τους προμηθευτές και άλλα τμήματα του Ομίλου και εξασφαλίζει την ομαλή ροή στην αλυσίδα τροφοδοσίας ενώ διαφυλάσσει τα πρότυπα ποιότητάς μας. Οι ρόλοι στο τμήμα είναι πολύ απαιτητικοί, με συνεχείς προκλήσεις, και απαιτούν εξαιρετικές διαπραγματευτικές ικανότητες και γνώση της αγοράς.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Νομικές μας Υπηρεσίες παρέχουν συμβουλές για την προστασία των δραστηριοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της φήμης και στη διασφάλιση του Ομίλου, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλές για νομικά ζητήματα και κινδύνους. Η ομάδα εμπλέκεται σε δικαστικές υποθέσεις του Ομίλου και διαπραγματεύεται εταιρικές συναλλαγές ως προς θέματα του εταιρικού και εμπορικού δικαίου. Οι δικηγόροι μας παρέχουν συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και σε όλα τα ξενοδοχεία και τις λειτουργίες μας. Σε εταιρικό επίπεδο, παρέχουν συμβουλές για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε λειτουργικό επίπεδο, καθοδηγούν τις ομάδες μας σε τομείς όπως τα εργατικά, το μάρκετινγκ, το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια. Διαθέτουν τις ικανότητες διαπραγμάτευσης και επιρροής, οι οποίες απαιτούνται έτσι ώστε να συνεργάζονται με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και φορείς.

OPERATIONS

Το τμήμα καταρτίζει, εφαρμόζει και παρακολουθεί όλα τα λειτουργικά πρότυπα, τις πολιτικές και διαδικασίες για όλα τα ξενοδοχεία μας, από το Food & Beverage έως την ψυχαγωγία και τις κρατήσεις. Η ομάδα επίσης παρακολουθεί την απόδοση των ξενοδοχείων και υποστηρίζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας τους. Αξιολογεί συνεχώς τις παγκόσμιες τάσεις και τις πρακτικές του κλάδου, ενώ εξασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διάφορων λειτουργιών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι γραμματείς και το λοιπό διοικητικό προσωπικό είναι ζωτικά μέλη των υποστηρικτικών υπηρεσιών μας. Διαθέτουν ισχυρές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και συντελούν στην επιτυχία όλων των τμημάτων προσφέροντας αποτελεσματική συνεργασία και πρόσβαση σε πόρους και ανθρώπους, καθώς και εναρμονίζοντας στόχους και χρονοδιαγράμματα. Τους δίνεται πλήθος ευκαιριών να δικτυωθούν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ώστε να διευρύνουν τον ρόλο τους στη Grecotel.

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.